Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 196837
  • Do końca roku: 344 dni
  • Do wakacji: 151 dni

Ludowy Uczniowski Kulb Sportowy przy Gimnazjum w Wygnanowie

L U K S

 

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Wygnanowie


 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Wygnanowie działa od 20 stycznia 2009 roku. Prezesem i założycielem kulbu jest Mariusz Wrzosek, a jego zastępca Ryszard Wiktorowicz. Działalność klubu polega na organizacji różnych imprez sportowych, które są planowane na każdy rok szkolny.

Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zaintersowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

 

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.