Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 196836
  • Do końca roku: 344 dni
  • Do wakacji: 151 dni

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018


Zadania

Forma realizacji

Termin

Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2017/2018

Spotkanie z Radą SU, dyskusja, propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny.

IX

Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU

Prowadzenie tablicy informacyjnej, apele porządkowe.

Cały rok

Praca na rzecz szkoły

Pełnienie dyżurów uczniowskich w szkole.

Cały rok

Spotkania Rady SU

Co miesięczne spotkania „robocze” RSU.

Cały rok

Uroczyste spotkania okolicznościowe.

Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi

Informacyjne spotkania z Radą Samorządów Klasowych.

Cały rok

Zapoznanie samorządów klas pierwszych z opiekunami SU i przedstawicielami Rady SU; zapoznanie z dokumentacją szkoły: statutem, regulaminem szkolnym, wewnętrznym systemem oceniania.

X, XI

Udział w imprezach organizowanych przez gimnazjalistów

Cały rok

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Okolicznościowa gazetka, przygotowanie życzeń dla nauczycieli.

14 X

Andrzejki

Dyskoteka.

Koniec XI

Mikołajki

Spotkania klasowe z Mikołajem , dyskoteka

6 XII

Mikołaj w naszej szkole, słodkie niespodzianki.

6 XII

Święta Bożego Narodzenia

Ubranie szkolnej choinki.

XII

Przygotowanie życzeń świątecznych.

Uroczyste spotkanie opłatkowe.

Karnawał

Ogólnoszkolna zabawa karnawałowa.

I

Walentynki- Dzień zakochanych

Okolicznościowa gazetka.

II

Poczta walentynkowa.

14 II

Apel porządkowy podsumowujący wyniki nauczania za I półrocze - pomoc w jego przeprowadzeniu i przygotowaniu.

I, II

Wielki Post

Gazetka okolicznościowa.

III

Wielkanoc

Okolicznościowe życzenia świąteczne

III

Konkurs na najpiękniejszą pisankę i wielkanocny stroik.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Okolicznościowa gazetka, przygotowanie życzeń, dzień bez pytania dziewczyn.

8 III

Pierwszy dzień wiosny

Okolicznościowa gazetka.

III

Pomoc w przygotowaniu ogólnoszkolnej imprezy z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

21 III

Obchody rocznicy Konstytucji 3Maja

Okolicznościowa gazetka.

3 V

Dzień Matki

Okolicznościowa gazetka.

26 V

Dzień Dziecka

Okolicznościowa gazetka.

 Pomoc w przygotowaniu Dnia Sportu Szkolnego

1 VI

Zorganizowanie zbiórki zabawek słodyczy i środków higienicznych dla dzieci potrzebujących pomocy.

V, VI

Rówieśnicy – rówieśnikom

Szkolna giełda podręczników.

VI

Zakończenie roku szkolnego

Pożegnanie uczniów klas III

VI

Udział przedstawiciela RSU w podsumowującej Radzie Pedagogicznej, sprawozdanie z działalności SU.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń RP

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego (przygotowanie i pomoc w jego przeprowadzeniu).

19 VI