Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 194165
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania

obowiązujący

w Gimnazjum w Wygnanowie w roku szkolnym 2011/2012

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty…(Art.22a ust 1. i ust.2a-g)

Przedmiot

Nazwa programu

Autor

Nr dopuszczenia

Klasa

Religia

Program nauczania religii w gimnazjum „Wierzyć Chrystusowi”

Red. ks. S. Łabendowicz

Gim.Wyg.1/2011

I, II, III

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum. Kurs podstawowy dla początkujących

Paweł Piszczatowski

Gim.Wyg.2/2011

I, II, III

Język polski

Program nauczania języka polskiego – „Świat w słowach i obrazach II”

Magdalena Bobińska

Gim.Wyg.3/2011

I, II, III

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego zgodny z NPP, Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. dla III etapu edukacyjnego (GIMNAZJUM) POZIOM III.1 kurs kontynuujących naukę języka angielskiego

Barbara Tittenbrun ,      Ewa Piotrowska

Gim.Wyg.4/2011

I, II, III

Historia

Historia Program Nauczania dla Gimnazjum

Elżbieta Maćkowska

Gim.Wyg.5/2011

I, II, III

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie

E. Dobrzycka

Gim.Wyg.6/2011

I, II

Matematyka

Matematyka – program nauczania dla Gimnazjum

Maria Gaik, Krystyna Madej

Gim.Wyg.7/2011

I, II, III

Geografia

Program nauczania geografii dla Gimnazjum – Puls Ziemi

Ewa Maria Tuz

Gim.Wyg.8/2011

I, II, III

Biologia

Program nauczania biologii – Puls Życia

Anna Zdzienicka.

Gim.Wyg.9/2011

I, II, III

Chemia

Program nauczania chemii w gimnazjum

T. Kulawik i M. Litwin

Gim.Wyg.10/2011

I, II, III

Fizyka

Fizyka, gimnazjum, program nauczania

Roman Grzybowski

Gim.Wyg.11/2011

I, II, III

Informatyka

Informatyka – program nauczania gimnazjum

Marek Kołodziej

Gim.Wyg.12/2011

I, II

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program własny

Małgorzata Jędrasik

Gim.Wyg.13/2011

III

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 1-3 gimnazjum

Lila Wyszkowska

Gim.Wyg.14/2011

I

Wych – fiz

Gimnazjum. Program nauczania propozycje zajęć fakultatywnych

Urszula Kierczak, Janusz Janota

Gim.Wyg.15/2011

I, II, III

WDŻ

Program Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów I-III gimnazjum do NPP

Pod red. Król Teresa

Gim.Wyg.16/2011

I, II, III

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne. Program nauczania dla gimnazjum

Urszula Białka

Gim.Wyg.17/2011

II, III

Muzyka

Bliżej muzyki. Program nauczania muzyki w gimnazjum.

Maria Przychodzińska, Roman Rataj, Barbara Smoleńska - Zielińska

Gim.Wyg.18/2011

I,

Powyższy zestaw programów nauczania m. in. gwarantuje:

  • dla ucznia - treści nauczania podawane są w atrakcyjny sposób, uwzględnia cechy rozwoju psychofizycznego ucznia, umożliwia uczniom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania;
  • dla rodziców - uwzględnia ambicje i możliwości intelektualne dziecka, zawiera edukację prozdrowotną, pozwala na bieżące śledzenie postępów i osiągnięć dziecka;
  • dla szkoły - uwzględnia możliwości szkoły pod względem wyposażenia w pomoce dydaktyczne , umożliwia korelację pomiędzy przedmiotami, uwzględnia treści zawarte w programie wychowawczym szkoły, pozwala na stosowanie aktywnych metod nauczania.