Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 189512
  • Do końca roku: 69 dni
  • Do wakacji: 241 dni

Kalendarz roku szkolnego

 

Kalendarium na rok szkolny 2017 / 2018 przedstawia się następująco:

 

Termin

Osoba odpowiedzialna

Zadanie

1 września 2017 r.

p. Monika Nowak

p. Małgorzata Jędrasik

Opiekunowie delegacji na uroczystość obchodów
95 rocznicy wybuchu II wojny światowej

4 września 2017 r.

p. Agnieszka Kowalczyk

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 27 września 2017 r.

wszyscy nauczyciele

Zebrania z rodzicami

29 września 2017 r.

wychowawcy klas

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

5 października 2017 r.

wszyscy nauczyciele

Dni otwarte – konsultacje z nauczycielami
w godzinach 16.00 – 17.00

13 października 2017 r.

p. Ilona Zalega

p. Jagoda Nowak

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej – ŚLUBOWANIE kl. I i PASOWANIE PRZEDSZKOLAKA

9 listopada 2017 r.

wszyscy nauczyciele

Dni otwarte

10 listopada 2017r.                              

p. Anna Stefańska

p. Beata Wiktorowicz

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2017 r.

p. Jagoda Nowak

p. Sylwia Rychlińska

Narodowe Święto Niepodległości

28 listopada 2017 r.

wszyscy nauczyciele

Zebrania z rodzicami

30 listopada 2017r

Wszyscy nauczyciele

Zabawa Andrzejkowa

7 grudnia 2017 r.

wszyscy nauczyciele

Dni otwarte – konsultacje z nauczycielami
w godzinach 16.00 – 17.00

6 grudnia 2014 r.

wychowawcy klas

Mikołajki szkolne

do 20 grudnia 2017 r.

wszyscy nauczyciele

Termin poinformowania uczniów

 i rodziców
o przewidywanych ocenach niedostatecznych
i nagannych.(na miesiąc przed zakończeniem
 I półrocza)

22 grudnia 2017 r.

p. Marta Grzybek

ks. Sławomir Olak

Wigilia szkolna – spotkanie opłatkowe

23 grudnia 2017 r. –     

- 1 stycznia 2018 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

4  stycznia 2018 r.

wszyscy nauczyciele

Dni otwarte – konsultacje z nauczycielami
w godzinach 16.00 – 17.00

19  stycznia 2018 r.

wychowawcy klas 0 -III

Dzień Babci i Dziadka

22 stycznia 2018 r.

wszyscy nauczyciele

 Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – podsumowanie I półrocza

24  stycznia2018 r.

wszyscy nauczyciele

Zebranie z rodzicami godz. 16.00

29 stycznia 2018 r. -
- 11 lutego 2018r.

 

Ferie zimowe

1 marca 2018 r.

wszyscy nauczyciele

 Dni otwarte – konsultacje z nauczycielami
w godzinach 16.00 – 17.00

8 marca 2018r

wychowawcy

Klasowy Dzień Kobiet

21 marca 2018r.

wychowawcy

Pierwszy Dzień Wiosny

28 marca 2018 r.  

p. Marta Grzybek

Barszczyk Wielkanocny

29 marca - 3  kwietnia 2018 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

5 kwietnia 2018r

wszyscy nauczyciele

Zebranie z rodzicami

18 - 20 kwietnia 2018 r.

wszyscy nauczyciele

Egzaminy gimnazjalne dni wolne od zajęć dydaktycznych - rozp. MEN z 17 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego***

26  kwietnia 2018 r.

p. Monika Nowak

p. Małgorzata Jędrasik

p. Jagoda Nowak

p. Anna Stefańska

Dzień Ziemi

30 kwietnia 2018r

Dyżur p. Marta Stępień

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - rozp. MEN z 17 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego*

2 maja 2018r

Dyżur ks. Sławomir Olak

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - rozp. MEN z 17 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego*

4 maja 2018r

Dyżur p. Marta Grzybek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - rozp. MEN z 17 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego*

3 maja 2018 r.

 

p. Mariusz Wrzosek

p. Mariola Ścierska

dzień wolny od zajęć dydaktycznych - rozp. MEN z 17 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego*

8  maja 2018 r.

p. Anna Gaca

p. Urszula Więcek

Akademia w szkole  z okazji 3 maja

25 maja 2018 r.

Wychowawcy klas 0-III

Dzień Matki

do 18 maja 2018r.

 

wszyscy nauczyciele

Termin poinformowania uczniów i rodziców
o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych

1 czerwca 2018 r.

p. …………

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - rozp. MEN z 17 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego*

4 czerwca 2018 r.

Wychowawcy i nauczyciele w-fiz

Dzień Sportu

18 czerwca 2018 r.

wszyscy nauczyciele

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

21 czerwca 2018r

Wszyscy nauczyciele

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - rozp. MEN z 17 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego* + rada podsumowująca

22 czerwca 2018 r.

p. Beata Wiktorowicz

zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zostanie ustalony na Radzie Pedagogicznej  21 czerwca 2018 r.

* dni wolne o zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora Szkoły Podstawowej  w Wygnanowie