Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 196848
  • Do końca roku: 344 dni
  • Do wakacji: 151 dni

Kalendarz roku szkolnego

 

Kalendarium na rok szkolny 2018 / 2019 przedstawia się następująco:

Termin

Osoba odpowiedzialna

Zadanie

3 września 2018 r.

p. L. Kuleta

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

13 września 2018 r.

Wszyscy nauczyciele

Rada pedagogiczna godz. 15.00

 25 września 2018 r.

wszyscy nauczyciele

Zebrania z rodzicami  godz. 16.00

28 września 2018 r.

wychowawcy klas

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

2 października 2017 r.

wszyscy nauczyciele

Dni otwarte – konsultacje z nauczycielami
w godzinach 16.00 – 17.00

 12 października 2018 r.

p. Ilona Zalega

p. Wiesława Jaciubek

p. Agnieszka Górka

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej – ŚLUBOWANIE kl. I i PASOWANIE PRZEDSZKOLAKA

2 listopada 2018 r.

Dzień wolny

Dyżur - L. Kuleta

6 listopada

Wszyscy nauczyciele

Dzień otwarty

9 listopada 2018 r.                                

p. Anna Stefańska

p. Beata Wiktorowicz

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

 

11 listopada 2018 r.

p. Ilona Zalega

p. Sylwia Rychlińska

 

Narodowe Święto Niepodległości (obchody w Opocznie)

20 listopada 2018 r.

 

wszyscy nauczyciele

 

Zebrania z rodzicami

29 listopada 2018r

Wszyscy nauczyciele

Zabawa Andrzejkowa

4 grudnia 2018 r.

wszyscy nauczyciele

Dni otwarte – konsultacje z nauczycielami
w godzinach 16.00 – 17.00

6 grudnia 2018 r.

wychowawcy klas

Mikołajki szkolne

do 20 grudnia 2018 r.

 

wszyscy nauczyciele

Termin poinformowania uczniów i rodziców
o przewidywanych ocenach niedostatecznych
i nagannych (na miesiąc przed zakończeniem
 I półrocza).

21 grudnia 2018 r.

p. Marta Grzybek

 

Wigilia szkolna – spotkanie opłatkowe

22 grudnia 2018 r. –      - 1 stycznia 2019 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

22  stycznia 2018 r.

wychowawcy klas 0 -III

Dzień Babci i Dziadka

28 stycznia 2019 r.

wszyscy nauczyciele

 Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – podsumowanie I półrocza godz. 15.00

 

5 luty2019 r.

 

wszyscy nauczyciele

Zebranie z rodzicami godz. 16.00

9 luty

wszyscy nauczyciele

Choinka 13.00 młodsze od 16.00 klasy starsze

11 lutego 2019 r. -
- 24 lutego 2019r.

 

Ferie zimowe

5 marca 2019 r.

 

wszyscy nauczyciele

 

 Dni otwarte – konsultacje z nauczycielami
w godzinach 16.00 – 17.00

 

8 marca 2019r

wychowawcy

Klasowy Dzień Kobiet

21 marca 2019r.

wychowawcy

Pierwszy Dzień Wiosny

2 kwietnia

wszyscy nauczyciele

Dzień otwarty

10 - 12 kwietnia 2019 r.

wszyscy nauczyciele

Egzaminy gimnazjalne dni wolne od zajęć dydaktycznych - rozp. MEN z 17 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego***

15 - 17 kwietnia 2019 r.

wszyscy nauczyciele

Egzaminy ósmoklasisty – dni wolne

18 kwietnia - 23  kwietnia 2019 r.

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna – dni wolne

 

30  kwietnia 2019 r.

 

p. Monika Nowak

p. Małgorzata Jędrasik

p. M. Dybalska

Dzień Ziemi

 

30  kwietnia 2019 r.

 

Wszyscy nauczciele

Zebranie z rodzicami

2 maja 2019r

 

p. M. Stępień - dyżur

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - rozp. MEN z 17 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego*

 

 

3 maja 2019 r.

 

p. Wiesława Jaciubek

p. A. Kowalczyk

p. M. Wrzosek

Delegacja 3 Maja (Obchody w Opocznie)

7 maja 2019 r.

p. Sylwia Rychlińska

p. Urszula Więcek

Akademia w szkole  z okazji 3 Maja

7 maja 2019r.

wszyscy nauczciele

dzień otwarty

28 maja 2019 r.

Wychowawcy klas 0-III

Dzień Matki

do 17 maja 2019r.

 

wszyscy nauczyciele

Termin poinformowania uczniów i rodziców
o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych

3 czerwca 2019 r.

Wychowawcy

Dzień Sportu Szkolnego

 

4 czerwca 2019 r.

 

Wszyscy nauczyciele

Dzień otwarty

17 czerwca 2019 r.

 

wszyscy nauczyciele

 

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

 

21 czerwca 2019r

p. M. Stępień

p. M. Wrzosek

p. A. Kowalczyk

Zakończenie roku szkolnego

Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zostanie ustalony na Radzie Pedagogicznej
17 czerwca 2019 r.

 

* dni wolne o zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora Szkoły Podstawowej  w Wygnanowie