Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 196844
  • Do końca roku: 344 dni
  • Do wakacji: 151 dni

Kadra nauczycielska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marzena Stolarczyk

 

nauczane przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka, zajęcia techniczne

 

 

GRONO PEDAGOGICZNE

 

mgr Anna Stefańska - język polski, wychowawca klasy V,

mgr Monika Nowak - biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie,

mgr Lucyna Kuleta  matematyka, informatyka,  wychowawca klasy VI, VII,

mgr Agnieszka Kowalczyk- matematyka, informatyka,  wychowawca klasy VIII,

mgr Małgorzata Jędrasik - geografia, edukacja dla bezpieczeństwa ,

mgr Marta Stępień - język angielski, wychowawca klasy IIIa gimnazjum,

mgr Mariusz Wrzosek - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy IIIb gimnazjum

mgr Marta Grzybek - religia, nauczyciel bibliotekarz,

mgr Beata Wiktorowicz - historia, WOS,

mgr Urszula Więcek - język polski, muzyka, plastyka, wychowawca klasy IV,

mgr Monika Dybalska - przyroda,

mgr Mariola Ścierska - pedagog szkolny, zajęcia świetlicowe,

mgr Anna Gaca- język niemiecki,

mgr Wiesława Jaciubek -nauczanie wczesnoszkolne,

mgr Ilona Zalega -nauczanie wczesnoszkolne,

mgr Agnieszka Górka -nauczanie wczesnoszkolne,

mgr Sylwia Rychlińska -nauczyciel wspomagający w kl III

ks. dr Sławomir Olak - religia