Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 194166
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej przystępują do egzaminu.
Pierwszy egzamin ósmoklasisty odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019.
Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe, tzn. warunkuje ukończenie szkoły podstawowej. Uzyskane wyniki nie mają wpływu na ukończenie szkoły, ale dobry wynik zwiększy szanse na dostanie się do wybranej szkoły ponadpodstawowej.
Podczas pierwszego egzaminu (rok szkolny 2018/2019) egzamin będzie obejmował:

 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy.

Od roku szkolnego 2021/2022 oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczeń będzie jeszcze zdawał egzamin z dodatkowego przedmiotu. Będzie mógł dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:

 • biologia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • historia.

Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru to:

 • angielski;
 • francuski;
 • włoski;
 • hiszpański;
 • niemiecki;
 • rosyjski;
 • ukraiński;

przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA EGZAMINU

1

język polski

120 minut

2

matematyka

100 minut

3

język obcy
wybrany przedmiot*

90 minut
90 minut

*obowiązuje od roku szkolnego 2021/2022

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali procentowej.