Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

1 września

W Gimnazjum w Wygnanowie odbyła się  inauguracja roku szkolnego 2016/2017.

 1 września 2016 r. rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie, nauczyciele i rodzice uczestniczyli w mszy świętej w Kościele p/w św. Barbary w Sołku. Następnie wszyscy udali się do szkoły. Na uroczystym apelu spotkali się Dyrektor Szkoły- pani Marzena Stolarczyk, ks. Sławomir Olak, proboszcz parafii Św.  Barbary w Sołku,  nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i przybyli rodzice uczniów.           

 Na początek oddano honory symbolom narodowym . Następnie uczniowie: Bartek Jędrasik, Natalia Wrzosek, Natalia, Katarzyna Wrzosek, Wiktoria Pietras, Angelika Pacan oraz Martyna Wójtowicz pod opieką p. Moniki Nowak  przedstawili krótki  montaż słowno- multimedialny upamiętniający rocznicę wybuchu II wojny światowej, podkreślający wagę tych wydarzeń. W myśl wychowania patriotycznego nasi uczniowie czczą pamięć bohaterów walk narodowo-wyzwoleńczych, otaczają opieką miejsca i pomniki pamięci, i nigdy nie zapominają o naszej przeszłości.  Występujący uczniowie powitali  nowoprzybyłych uczniów klasy I gimnazjum.

  Następnie głos zabrała pani Dyrektor, która  przywitała zgromadzonych oraz przedstawiła kadrę pedagogiczną, jak również przekazała informacje o najważniejszych zadaniach na nowy rok szkolny 2016/2017.  Pani Dyrektor zwróciła uwagę na bezpieczeństwo i życzyła wszystkim wytrwałości i sukcesów w nauce i pracy.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

 

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym 2016/2017.